12

performansın tanımına ilişkindir.

 

2.4.1
Temel güvenlik hedef performansı
(Basic satety objective)
ATC40 ve FEMA dokümanlarında verilen temel güvenlik hedef performansı tanımları birbirinin benzeri olmasına rağmen, yer hareketlerinin tanımındaki detay farklarından kaynaklanan değişikliklere sahiptirler.
Temel güvenlik hedef performansı, esasen çok seviyeli bir hedef performanstan başka bir şey değildir. Bu nedenle, yazılı ifadeler yerine çizelge 2.7 ve çizelge 2.8 yardımı ile tarif
edilmeye çalışılacaktır.
Güçlendirilecek yapıda sağlanması hedeflenen temel güvenlik hedef performansı, deprem yönetmeliklerine göre yeni yapılacak yapılarda hedef lenen performansa benzemekle birlikte, temel güvenlik hedef performansına göre güçlendirilecek yapılarda daha fazla hasar oluşabilir.
Buraya kadar açıklanan temel kavramlardan hareketle, güçlendirilecek bir yapıda uygulanacak olan performansa dayalı tasarım yöntemi ana hatları ile Şekil 2.2’de özetlenmiştir.
Kaynaklar
•
ATC40, Applied Technology Council, 1995
•
Deprem Etkisindeki Binaların Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesinde Performans
Kavramı, Zekai CELEP, Seminer notu
•
FEMA273, Federal Emergency Management Agency, 1994
•
FEMA274, Federal Emergency Management Agency, 1994
•
FEMA356, Federal Emergency Management Agency, 2001
•
Special Topics In Earthquake Engineering, Nuray AYDINOÖLU, Ders notu

 

12