18

 
DEPREM-ZEMİN-YAPI İLİŞKİSİ:
DEPREM ODAĞINDAN YAPIYA GİDEN DALGA YOLUNDA BİR SEYAHAT

Şubemiz, “Deprem-Zemin-Yapı İlişkisi: Deprem Odağından Yapıya Giden Dalga Yolunda Bir Seyahat”
konu başlıklı bir konferans düzenledi. 15 Mayıs 2002’de Mustafa Ürgüplü Eğitim Salonu’nda yapılan Konferansa, konuşmacı olarak Dr. Öz Yılmaz katıldı. Yılmaz, “deprem-zemin-yapı” üçlüsünde en popüler olan konunun ‘deprem’ en fazla sorumluluk gerektiren konunun da ‘yapı’ olduğunu belirterek konferansa başladı.
“Ozellikle entegre bir inşaat projesi için zeminin sismik anlamda tanımlanması binaların emniyetli olmasını sağlamaya yönelik zemin islahı için elzemdir.” diyen Yılmaz, bir Geoteknik Mühendisi’nin ‘zemin sismik modelini’ araştırma amaçlı sondajlardan ve laboratuvar deneylerinden elde edilen bilgilerle ‘zemin geoteknik modelini’ tanımlayabileceğini anlattı.
Yılmaz, depreme yönelik geoteknik modellemenin, zemin hakim periyodunun ve zemin büyütme katsayısının tespiti, Poisson
oranının hesaplanması, sıvılaşma ve mıkrozonlama analızlerinin yapımı ve binaların asismik tasarımını
kapsadığını da ifade ederek; zemin ıslahının amacını, zeminin yüzey dalgalarını büyütmesine ve zemin
hakim periyodunun uzamasına karşı tedbir almak olarak tanımladı.
Yılmaz, mühendislik sismolojisinde genellikle, refraksiyon dalgaları, arama sismolojisinde refleksiyon dalgaları ve deprem sismolojisinde yüzey dalgalarının kullanıldığını belirtti ve P-S dalgalarının boyuna ve enine hızları konusunda teorik bilgiler verdi. Bir jeofizikçinin etraflıca (Refleksiyon dalgalarını zeminin geometrisini elde etmek, refraksiyon dalgalarını zemin içindeki P- dalga hız modelini ve yüzey dalgalarını da S-dalga hız modelini tanımlamak) tanımlanmış bir zemin modelini tayin ederek, geoteknik mühendisinin zemini, üst yapı için emniyetli biçimde hazırlamasına yardımcı olabileceğini belirtti.
  

18