19

YAPILARIN DEPREM RISKINDEN KORUNMALARI IÇİN KULLANILAN ANTİSİSMIK CIHAZLAR:
DEPREM IZOLATÖRLERI
 
Şubemiz, 8 Mayıs 2002’de Mustafa Ürgüplü Eğitim Salonu’nda “Yapıların Deprem Riskinden Korunmaları
İçin Kullanılan Antisismik Cihazlar: Deprem İzolatörleri” konulu bir seminer düzenledi. Anında tercüme yapılarak sunulan ve çok büyük ilgi duyulan Seminere konuşmacı olarak Dr. Agostino MARIONI (İnşaat Yüksek Mühendisi-Avrupa Yapı Mesnetleri Standartları (GEN TC 167) Hazırlama Komitesi Başkanı ve Deprem İzolatörleri standartları komite üyesi) katıldı. Dr. Marioni, Deprem izolatörlerinin uygulanmasında, Eurocode, AASHTO ve EN 1337 vb. standartlarından yararland ıkların ı belirterek, performansları na göre deprem etkilerini azaltıcı antisismik ekipman ve deprem izolatörlerin tipleri hakkında bilgiler verdi. Çok kullanılan ve piyasada kolayca elde edilebilen antisismik cihazların tanımı, performansları, projelendirilmeleri, kalite kontrolleri ve uygulamalardan bazı örnekler de veren Marioni, Yüksek Sönümlü Kauçuk Mesnetler (HDRB), İsteretik Sönümleyiciler (çelik malzemelerin akma sınırları esasına dayalı olarak projelendirilen deprem izolatörleri) ve Hidrolik Cihazlar( Şok etkileri nakleden transmission üniteleri ve piston benzeri viskoz sıvılı sönümleyiciler) hakkında detaylı hesap, fotoğraf ve bilgilerin yanısıra proje kriterleri, şartnameler, test metotları ile dünya çapında çeşitli köprü, viyadük, bina gibi yapılardaki uygulama örneklerini de anlattı.

Deprem enrjisini söndüren bazı cihazların, deprem etkisiyle meydana gelebilecek kalıcı deplasmanları, depremden önceki orijinal pozisyonuna geri dönebilme kabiliyetleri ve yine bu cihazların, deprem enerjisinin ısı enerjisine dönüşmesi esnasında meydana gelebilecek olumsuzluklar ve karşılaşılan problemler hakkında da bilgiler veren Dr. Marioni, deprem izolatörlerinin kullanıldığı bazı binalarda hasarın azaldığını gözlediklerini belirterek, nükleer tesisler, köprü ve viyadükler, hastaneler, ulusal güvenlik ve milli savunma binaları, müze-tarihi binalar gibi öncelikli binalarda faydalı olabileceğini de dile getirdi.

MUSTAFA ÜRGÜPLܒYÜ ANDIK
 
Mühendislik mesleğinin onuruna çok büyük katkıları olan, mühendisliğin toplumda hak ettiği yerini alması için çalışan, mesleği ve meslek örgütü adına en verimli ve en üretken çağında aramızdan ayrılan saygıdeğer Başkanımız Mustafa Ürgüplü’yü 31 .05.2002’de mezarı başında andık. 1945, İstanbul doğumlu olan Mustafa Ürgüplü, 34. ve 35. Dönem İstanbul Şube Başkanlığı yapmış ve ilkeleri, üretkenliği, güvenilirliği, dürüstlüğü ile herkesin gönlünde taht kurmuş nadir insanlardandı. Mustafa ÜRGÜPLܒyü ölümünün 5. Yılını doldurduğumuz bugün sevgiyle ve saygıyla andık ve anmaya devam edeceğiz.
Deprem enerjisini söndüren bazı cihazların, deprem etkisiyle meydana gelebilecek kalıcı deplasman ları, depremden önceki orijinal pozisyonuna geri dönebilme kabiliyetleri ve yine bu cihazların, deprem enerjisinin ısı enerjisine dönüşmesi esnasında meydana gelebilecek olumsuzluklar ve karşılaşılan problemler hakkında da bilgiler veren Dr. Marioni, deprem izolatörlerinin kullanıldığı bazı binalarda hasarın azaldığını gözlediklerini belirterek, nükleer tesisler, köprü ve viyadükler, hastaneler, ulusal güvenlik ve milli savunma binaları, müze-tarihi binalar gibi öncelikli binalarda faydalı olabileceğini de dile getirdi.
  

19