21

taşıma gücü yöntemi- Doç. Dr. Kadir Güler”, “Betonarme binalarda deprem güvenliğinin belirlenmesi ve güçlendirme ilkeleri-Prof. Dr. Zekai Celep”, “Çelik yapı elemanlarının boyutlandırılması- Prof. Dr. Nesrin Yardımcı”, “Deprem yönetmeliğinde yapı dinamiği kavramları-Prof. Dr. Zeki Hasgür” konuları ve konuşmacıları yer aldı.
22 Mayıs’da başlayan “İnşaat Yönetimi Kursu”nun konu ve konuşmacıları ise “İş güvenliği ve işçi sağlığı- Yrd. Doç. Dr. Uğur Müngen”, “Bilgisayar destekli planlama yöntemleriÖğr. Gör. Dr. Murat Kuruoğlu”, “İş programı hazırlama teknikleriYrd. Doç. Dr. Uğur Müngen”, “Deprem hasarlarında hukuksal sorumluluklar-Prof. Dr. Doğan Sorguç”, “İnşaat Proje Yönetiminin temel İlkeleri-Prof. Dr. Doğan Sorguç”, “İnşaat firmalarında yeniden yapılanma süreci- Öğr. Gör. Dr. Murat Kuruoğlu” idi.

5.
ULUSAL BETON KONGRESİ EKIM 2003’DE YAPILACAK
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin gelenekselleşmiş etkinliklerinden birisi olan Ulusal Beton Kongreleri’nin Beşincisi, Ekim 2003 tarihinde Istanbul’da “Betonun Dayanıklılığı (Dürabilitesi)” konusunda düzenlenecektir. Geçmiş yıllarda düzenlenen 1. Ulusal Beton Kongresi’nin ana teması “beton ve beton kalitesi” olurken, 2. Ulusal Beton Kongresi’nin ise “Yüksek Dayanımlı Beton” olmuştur. Hazır Beton Birliği’nin işbirliği ile düzenlenen 3. Ulusal Beton Kongresi’nde ana tema “Hazır Beton” olurken, katkı kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen 4. Ulusal Beton Kongresi’nde ise “Beton Teknolojisinde Kimyasal ve Mineral Katkılar” ele alınmış beton alanında önemli platformlar oluşturulmuştur.
5. Ulusal Beton Kongresi, günümüzde yapıların sadece dayanıma göre değil, dayanıklılığa (dürabiliteye) göre tasarımının da önemini göz önüne alarak; betonun ve hammaddeleri olarak çimento, agrega ve katkıların dayanıklılık açısından teknolojisini, kalitesini, performansı nı, kullanım alanlarını ve ilgili standartları ele almayı amaçlamaktadır. Amacımıza ulaştığımız ölçüde, betonarme yapıların kalıcılığı sağlanacak, performansları yükselecek ve servis ömrü uzayacaktır.
Bildiri sayısına ve benzeri etkinliklere bağlı olarak kongrenin 3 veya 4 gün süreceği düşünülmektedir. 5. Ulusal Beton Kongresi’nin beton sektörüne katkı sağlayan tüm kuruluşların desteğiyle düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

ÇALIŞMA GURUPLARI VE KOMİSYONLARIMIZ OLUŞTURULDU

Şubemizin 2002-2004 çalışma dönemine yönelik olarak aşağıda belirtilen çalışma gurupları ve komisyonları oluşturulmuştur.
•
Çelik Yapılar Çalışma Grubu
•
Deprem Çalışma Grubu
•
İstanbul’un Rehabilitasyonu Ve Afet Çalışma Grubu
•
Kamu Çalışanları Komisyonu
•
Mali İşler Komisyonu
•
Mesleki Denetim Komisyonu
•
Meslekiçi Eğitim Komisyonu
•
Öğrenci Çalışma Grubu
•
Şantiyeci Mühendisler Çalışma Komisyonu
•
Sosyo-Kültürel Etkinlikler Ve Üye İlişkileri Komisyonu
•
Ulaştırma Çalışma Grubu
•
Yapı Denetimi Ve Yetkin Mühendislik Yasa Komisyonu
•
Yapı Malzemeleri Çalışma Grubu
Bu komisyon ve çalışma grupları ile ilgili bilgi edinmek ve toplantı kararlarını izleyebilmek içen web sayfamızdan (www.imoistanbul.org.tr) faydalanabilirsiniz.
 

21