22

TEMSILCİLİK KURULLARI YENİLENDİ
 
2002-2004
Döneminde görev yapacak olan
Kadıköy, Bakırköy, Lüleburgaz, Edirne ve Silivri temsilcilik kurullarımız belirlendi.

Kadıköy Temsilciliği
                     Bakırköy Temsilciliği
Zeki Karadeniz Temsilci              Nergiz Vasfıoğlu Temsilci
Ahmet Şerifoğlu Temsilci Yardımcısı              Ali Rıza Akyüz Temsilci Yardımcısı
Hasan Kahraman Temsilci Yardımcısı             Namık Irican Temsilci Yardımcısı
M.
Reşat Karaca Temsilci Yardımcısı            Mehmet Karataş Temsilci Yardımcısı
Oğuz Kalyoncu Temsilci Yardımcısı                Çetin Biçer Temsilci Yardımcısı

Lüleburgaz Temsilciliği

Necip Tırpan Temsilc

Şeref Dinçer Temsilci Yardımcıs
Bülent Baturay Temsilci Yardımcısı
Hasan Sönmez Temsilci Yardımcısı
Zübeyir Zeybek Temsilci Yardımcısı

Edirne Temsilciliğj

Mehmet Muranlı Temsilci

M.
Emre Alp Temsilci Yardımcısı
Erdoğan Köylüoğlu Temsilci Yardımcısı
Ismet Açıkgöz Temsilci Yardımcısı
Fevzi Saraç Temsilci Yardımcısı

Silivri Temsilciliği

Hüseyin Turan Temsilci
Seyfi Atasoy Temsilci Yardımcısı
Mustafa Yazıcı Temsilci Yardımcısı
Nurdan Sever Temsilci Yardımcısı
Engin Tayyar Erçağ Temsilci Yardımcısı

 

22