24

 
TMMOB YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

TMMOB, 37. Dönem Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı. TMMOB Başkanlığına Kaya Güvenç seçildi. TMMOB 37. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen TMMOB Yönetim Kurulu, 14 Haziran 2002 günlü ilk toplantısında görev bölümünü aşağıdaki gibi yapmıştır.

KAYA GÜVENÇ  Yönetim Kurulu Başkanı

OĞUZ GÜNDOĞDU Yönetim Kurulu Il. Başkanı

A. BETÜL UYAR Sayman

 

HÜSEYİN YEŞİL
Yürütme Kurulu Üyesi
EKREM POYRAZ
Yürütme Kurulu Üyesi
ALADDİN ARAS
Yürütme Kurulu Üyesi
NECMİ ERGİN
Yürütme Kurulu Üyesi
MUTLU ERDEM
Yönetim Kurulu Üyesi
HAKAN AYD0ĞDU
Yönetim Kurulu Üyesi
ARİF ATTİLA
Yönetim Kurulu Üyesi
KADİR DAĞHAN
Yönetim Kurulu Üyesi
CELAL BEŞİKTEPE
Yönetim Kurulu Üyesi
NİLGÜN ÇARKACI
Yönetim Kurulu Üyesi
 
 
ALI ERGİN AŞAN
Yönetim Kurulu Uyesı
MAHMUT KİPER Yönetim Kurulu Üyesi
SITKI ERDURAN
Yönetim Kurulu Üyesi
H. ALİ ULUSOY Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET GÖÇEBE
Yönetim Kurulu Üyesi
ALİ RIZA TANRIVERDİ Yönetim Kurulu Üyesi
M.
REMZİ SÖNMEZ Yönetim Kurulu Üyesi
GÖKMEN KILIÇOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi
ALİ NAZMİ OZAN Yönetim Kurulu Üyesi
TMMOB 37. OLAĞAN GENEL KURULU SONUÇ BILDIRGESİ
TMMOB 37.Genel Kurulu, Eşitlikçi Ve Özgürlükçü Başka Bir Dünyanın Mümkün 
Olduğunun, Eşitlikçi Ve Özgürlükçü Başka Bir
Türkiye’nin Mümkün Olduğunun, Türkiye’nin
Kaynaklarının Planlı Bir Şekilde Değerlen
dirilmesiyle Artacak Olan Toplumsal Üretimimizin
Bu Ülkenin Tüm İnsanlarına Insanca Bir Yaşam
Sağlamaya Yeter Düzeyde Olduğunun,
Bilincindedir. Dolayısıyla,
• Ülkemizin tüm beşeri ve doğal varlıkları özel sermaye istismarından kurtarılarak, toplumsal gönencimizin arttırılmasına yönelik ulusal, bölgesel ve kentsel düzeyde planlı ve kamusal bir ekonomi politikası esas alınmalı, kamusal kaynaklara dayalı ve istihdamı arttırıcı bir
sanayileşme ve kalkınma hamlesi hedeflenmelidir.
• Özelleştirmeler durdurulmalı, bu sürece gerekçe oluşturması için yıllardır bilinçlice kötü yönetilen kamu kuruluşları yeniden güçlendiril melidir.
• Yıllardır Türkiye’den kaynak transfer eden yabancı sermaye kuruluşlarına denetleme getirilmeli, spekülatif sermaye hareketleri engellenmelidir.
• Ülkemizin sanayi alt-yapısının teknolojik düzeyini geliştirecek sürekli ve güçlü kurumsal yapılar inşa edilmelidir.
• Türkiye’nin bu güne kadar imza attığı ikili ve çok taraflı bütün askeri, siyasi ve ekonomik uluslararası anlaşmalar, bağımsızlık ve komşu
 

24