31

DÜNYA PREFABRIKE BETON ÜRETICILERI ISTANBUL’DA BULUŞTU
Prefabrike beton üreticilerinin uluslararası örgütü olan Bureau International du Beton Manufacture BIBM’nin 27. Uluslararası Prefabrike Beton Endüstrisi Kongresi 1-4 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yapıldı. Uluslararası kongre,Türkiye Prefabrike Birliği’nin ev sahipliğinde başarılı bir şekilde sonuçlandı. ÇİMSA A.Ş.’nin Platin Sponsorluğu’nda gerçekleştirilen kongre ve serginin organizasyonu ise Yapı-Endüstri Merkezi ve İkon Turizm A.Ş. Birlikteliği’nce gerçekleştirildi.
 
Kongreye katılan yerli-yabancı 350 delege 13 oturumda toplam 58 bildiri sundu. 1 954’te toplanan 1. Uluslararası Prefabrike Beton Endüstrisi Kongresi’nde kurulan BIBM, prefabrike beton endüstrisi ile ilgili bilimsel teknik ve öteki ahanlardaki uluslararası işbirliğini geliştirme ve teşvik etme görevini sürdürüyor. BIBM’nin amacı doğrultusunda yürüttüğü en önemli etkinliklerden biri olarak nitelenen teknik kongreler üç yılda bir gerçekleştiriliyor. Bu uluslararası toplantılarda üreticiler, uzmanlar ve yan sanayi kuruluşları bir araya gelerek mevcut durum, geleceğe yönelik beklentiler ve eğilimle konusunda bilgi alışverişinde bulunuyorlar. BIBM ayrıca 1996 yılından bu yana verdiği “BIBM Ödülleri”, BIBM üyesi ülkelerdeki beton prefabrikasyon teknolojisi ile yapılmış projelerin değerlendirilmesini amaçlıyor.
 
DEPREM VE YAPI DENETİMİ ULUSAL SEMPOZYUMU YAPILDI
 
Yapı Denetim Kuruluşları ve Laboratuarları Derneği (YDKD) İstanbul Şubesi tarafından organize edilen, Boğaziçi Üniversitesinin ev sahipliğini üstlendiği “Deprem Ve Yapı Denetimi Ulusal Sempozyumu” Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü Murat Dikmen Salonu’nda 5 Haziran 2002 günü yapıldı.
Üç oturum, bir panel şeklinde yapılan sempozyumda, yapı denetim ilkelerinden ve 4708 sayılı yasanın bu ilkeleri hayata geçirmekten uzak olduğundan söz edilirken, özellikle, mali mesuliyet ve mesleki mesuliyet sigortası olmadan yapı denetimin olmayacağı vurgulandı.
4708 Sayılı Yapı Denetim yasasının eksikliklerinin vurgulandığı sempozyumda, illerde ve büyük ilçelerde yapı denetim komisyonları kurulması, meslek odalarının yapı denetiminde aktif rol almasının sağlanması, teknik elemanların sicilleri bağlı bulunduğu meslek odası tarafından tutulması ve inşaatlarda şantiye şefi bulundurma zorunluluğu getirilmesi gibi değişikliklerin kısa sürede yapılması gerektiği belirtildi.
Sempozyumda, yapı malzemelerinin kalitesi, denetimi ve performansının hangi şartlara bağlı olduğunun anlatılmasının yanında, yapı denetimi öncesinde ve sonrasında, İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK ve özel beton tesislerinin laboratuarlarının sonuçlarını değerlendirildiği ve kıyaslandığı geniş bir veri toplama ve değerlendirme çalışması da izleyenlere sunuldu.
 
TÜRKIYE DEPREM VAKFI’NIN 7. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
 
Odamızın da içinde bulunduğu Türkiye Deprem Vakfı’nın 7.Genel Kurul Toplantısı yapıldı. 27 Haziran 2002’de ITÜ Maçka Tesislerinde yapılan toplantıda Vakıf Başkanı Prof. Dr. Rıfat Yarar bir açılış konuşması yaptı. Toplantıda, Türkiye Deprem Vakfı’na bağış ve katkıda bulunan kuruluş ve kişilere de ödülleri verildi.
 

31