32

YAPI 2002 ISTANBUL FUARI YAPILDI

1-5 Mayıs 2002 tarihleri arsında düzenlenen Yapı
2002 İstanbul Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapıIdı. Yapı Endüstri Merkezi tarafından düzenlenen ruar beş gün sürdü. İnşaat firmalarını bir araya getiren ve sektördeki gelişmeleri yakından görme olanağını sağlayan fuarda Şubemiz için ayrılan stand yoğun ilgi gördü. Fuar boyunca konferans, seminer gibi etkinlikler dIüzenlendi. 5 Mayıs 2002 Pazar Günü yapılan “Depremin Kazandı rdıkları ve Kaybettirdikleri” konu başlıklı panele Şubemiz adına İMO İkinci Başkanımız Cemal Akça katıldı.


KÜÇÜK ÇEKMECE VE YAKIN ÇEVRESİ TEKNİK KONGRESİ
“DEPREM VE PLANLAMA”
22-24
MAYIS 2003, ISTANBUL
Türkiye genelinde ve uluslararası düzeyde yapılmış olan çalışmaların mevcut deneyimlerinden faydalanarak bilgi ve önerileri değerlendirmek amacı ile düzenlenen “Deprem Ve Planlama” Konulu kongrenin ana konuları Deprem başlığı altında “Teknik ve Hukuksal Çözüm Yolları”, “Acil Önlem Planları”, “Eğitim”; Kentsel Planlama, Uygulama ve Rehabilitasyon başlığı altında “Mevcut Durumun Tespiti”, “Alt Yapı Planlanması”, “Ulaşım”, “İmar Planlaması”, “Yasa ve Yönetmelikler”, “Bina Teknolojileri”; Doğal Kaynakların Korunumu Başlığı altında “Endüstriyel Atık Yönetimi”, “Hava Kirliliği ve Kontrolü”, Çevre Kirliliği Önleme Yöntemleri”; Küçükçekmece’rıin Kültürel Zenginliklerinin Korunması başlığı altında, “Çevre Yönetimi Modeli”, “Dere İslahı”, “Tarih Değerlerinin
Korunumu”, “Sit Alanları” ; Uzaktan Algılama Ve GIS Kullanımı başlığı altında Doğal Afetler”, Şehir Planlama
Takibi”, “Çevre”, “Jeolojik, Jeomorfolojik ve Hidrojeolojik Uygulamalar” dır.
Kongre Tarihi: 22-24 Mayıs 2003
Bildiri Özeti Gönderimi, Son Başvuru Tarihi: 31 Ekim 2002
Bildiri Özet Kabul Tarihi : 1 Aralık 2002
Bildiri Tam Metni Özet Gönderimi, Son Başvuru Tarihi : 7 Nisan 2003
Sekreterya : Dr.Ali Koçak(YTÜ)
Tel : 0212 259 70 70 (2283)YTÜ Tel : 0212 592 36 42 K.Çekmece Belediyesi
Faks : 0212 592 4032 GSM : 0532 2363306 E-posta : akocak@yildiz.edu.tr


BEST’O2
BİNA ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SISTEM TEKNOLOJİLERİ FUARI
 
BEST ‘02, Bina Elektrik ve Elektronik Sistem Teknolojileri Fuarı, 17-20 Ekim 2002’de CNR İstanbul Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Konut ve binalarda elektronik sistem teknolojileri uygulanırken, yüzlerce farklı
uygulamanın birbirleri ile entegrasyonunun sağlanması; hem tüm uygulamaların tek bir merkezden kontrolünü olanaklı hale getiriyor, hem de aynı kablolama - kontrol sistemi üzerinde çalışabildiklerinden uygulama maliyetlerini düşürüyor. Yaygın olarak “Entegre Bina Yönetim Sistemleri” diye adlandırılan bu sistemleri kurmak üzere uzmanlaşmış firmalar, yeni bir sektörün çekirdeğini oluşturuyorlar. Artık Türkiye’de de bahsedebilir hale gelmiş olan ve 80’li yıllardan itibaren büyük alışveriş ve ticaret merkezlerinin kurulmaya başlanmasıyla gündeme giren ve “Akıllı Binalar”, “Bina Otomasyonu” kavramlarında ifadesini bulan bu sektör, hem ulaşabileceği pazar büyüklüğü, hem de şimdiden faaliyet yürütmeye başlayan firma sayısı açısından büyük bir potansiyel taşıyor.
 

32