33

SEKTÖR HABERLERİ

Köprü ve viyadükler güçlendiriliyor : Bakanlar Kurulu, iyileştirme programının finansmanı için uygun koşullarda kredi sağlayan Japon Uluslararası Kredi kuruluşunun getireceği krediye geçen hafta olur verirken, paranın kullanılacağı alanlar da netleşti. Japonya’dan sağlanan 200 milyar yenlik (yaklaşık 96.5 milyon dolar) kredi, ilk etapta köprü ve viyadüklerin iyileştirilmesine yönelik projenin müşavirlik ve kontrolörlük işlemleri, ardından da yapım için gerekli harcamalar için kullanılacak. Köprü ve viyadüklerin güçlendirilmesine yönelik inşaat çalışmaları projesi, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.(1 9.06.02 NTVMSNBC)
Yeni imar yasası son aşamada: İmar yasasını yenileyecek düzenlemeler son aşamaya gelirken, taslağın önümüzdeki günlerde Başbakanlığa gönderilmesi bekleniyor.(27.05.02 NTVMSNBC)
Üçüncü Köprü Sevdası : Durup durup üçüncü köprü diye tutturanlar (çevreler mi, odaklar mı desem) için köprü, sanki dayanılmaz bir tutku... Konunun yeniden ve tekrar tekrar gündeme getirilmesini başka türlü açıklayabilmek olanaksız. Bu tutkuya kendilerini kaptıranlar ortada gözükmeseler bile, bunların kimler olduklarını tahmin etmek pek de güç değildir. Plan ve programlar bağlamında sonuca varmış bir durum yokken devlet yetkililerinin böylesine önemli yatırımların hizmete girecekleri tarihi verebilmeleri ilginç ve düşündürücüdür.(1 5.06.02 Cumhuriyet Prof. Dr. Güngör Evren) lhalede ‘işi uzat parayı kap’ bitiyor: Hükümet, kamu ihalelerinin sürüncemede kalıp, geçim kapısı olmasına son vermek için Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu’nda yapılacak değişiklikleri hazırladı. İhale sonrası artırıma % 20-50 sınırı geliyor. HÜKÜMET, kamu ihalelerinin yıllarca sürüncemede kalıp, geçim kapısı yapılmasına son veriyor. Kamu İhale Kanunu Sözleşmesinde yapılan düzenlemeye göre, ihaleden sonra öngörülmeyen bir durumun ortaya çıkması halinde, projesi yapılmış olan ihaleler için bedelin yüzde 20’sine, ön veya kesin projeleri yapılan ihaleler için ise bedelin yüzde 50’sine kadar artırım yapılabilecek.( 24.05.02 Hürriyet)

 

İnşaat sektöründe teknik eğitim almış profesyonellerin % 80’i fakirlik sınırında:
597 kişinin verdiği cevaplar değerlendirildiğinde, sektörün teknik eğitim almış profesyonellerinin maaş dağılımı şöyle; % 2.85’i 250 milyon liranın altında, %17,76’sı 250 - 500 milyon arasında, %22,95’i 500 - 750 milyon lira, %19,93’ü 750 milyon - imilyar lira, %10,55’i 1- 1,5 milyar, % 3,69’u 1,5- 2 milyar lira ve % 5,86’sı 2 milyardan fazla gelir düzeyine sahip.(20.06.02 Arkitera)
 

Marmaray’da ihale aşamasına gelindi: İstanbul’da tüp geçit ve bağlantı yollarını kapsayan Marmaray sisteminde, inşaat ihalesi aşamasına gelindi. DHL Genel Müdürlüğü’nün Haziran’da ön seçim çalışması yapması bekleniyor. (19.05.02 NTVMSNBC)

 

Sultandağı depreminin bilançosu : Bayındırlık Bakanlığı, Afyon Sultandağı depremine ait somut rakamları çıkardı. İşte son deprem: Afyon genelinde 4 bin 943’ü ağır, 1468’i orta, 10 bin 588’i az hasarlı olmak üzere toplam 16 bin 999 bina hasar gördü. Hasar tespit çalışmaları biten binaların yüzde 70’ inde enkaz kaldırma çalışması tamamlandı. (18.05.02 Radikal)

 

Tüp geçit 8 köprüye bedel : Uluslararası Anıtlar ve SİT’ler Konseyi’nin raporunda, Bayındırlık Bakanı Akcan’ın açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen 3. köprünün, kültürel ve doğal miras üzerinde giderilmesi olanaksız tahribatlar yaratacağına işaret ediliyor. Araştırmalara göre gerçekleştiğinde “8 köprüye bedel” olacağı saptanan “Marmaray” adı verilen demiryolu tüp geçidi projesinin son aşamaya geldiği bir dönemde yapılan dayatma dikkat çekiyor.(04.06.02 Cumhuriyet)

    

33