8

Hemen kullanım performans seviyesi
(Immediate occupancy) (SP-1)
 
Çok hafif taşıyıcı sistem hasarını temsil eder. Yapının düşey ve yatay yük taşıyıcı sistemi, deprem öncesindeki hemen tüm karakteristik özelliklerini (dayanım, rijtlik, süneklik) neredeyse aynen korumaktadır.
 
Hasar kontrol performans aralığı (Damage control) (SP-2)
 
Deprem sonrası hasar durumunun, hemen kullanım ile can güvenliği performans seviyeleri arasında temsil edildiği performans aralığıdır. Bu performans aralığı üstten hemen kullanım performans seviyesi, alttan da can güvenliği performans seviyesi ile sınırlandırılmıştır.
 
Can güvenliği performans seviyesi (life
saf ety) (SP-3)
 
Bu performans seviyesinde, yapıda, deprem sonrası önemli hasar oluşabilir. Ancak kısmi veya toptan göçme söz konusu değildir. Toptan göçmeye karşı güvenlik, stabilitenin korunması performans seviyesindekinden daha fazladır. Dolayısıyla oluşacak hasar miktarı da stabilitenin korunması performans seviyesindekinden daha azdır. Taşıyıcı elemanların kopması veya konumlarını değiştirmesi söz konusu değildir. Deprem sırasında yaralanmalar olabilir. Ancak bu yaralanmalar yapısal hasarla ilgili olmayan yaralanmalardır. Dolayısıyla yapısal hasar kaynaklı ölüm riski çok düşüktür.
 
Sınırlı güvenlik performans aralığı (limlted satety) (SP-4)
 
Üstten can güvenliği, alttan ise stabilitenin korunması performans seviyesi ile sınırlandırılmış performans aralığıdır. Bu aralıkta taşıyıcı elemanların performansları, tamamen can güvenliği performans seviyesi koşullarını sağlamayabilir, ancak stabilitenin korunması performans seviyesindekinden daha yüksektir.
 
Stabilitenin korunması (göçmenin
önlenmesi) performans seviyesi (collapse preventlon) (SP-5)
 
Yapıyı deprem sonrasında kısmi veya toptan
göçme sınırına getiren hasar durumunu temsil eder. Taşıyıcı elemanlarda önemli hasarlar oluşmuş, dayanım ve rijitliklerinde önemli azalmalar meydana gelmiştir. Bununla beraber, yapının düşey yük taşıma kapasitesi düşey yükleri taşımaya devam etmek için yeterlidir. Yapı, stabilitesini korumasına rağmen önemli can güvenliği riski mevcuttur. Çizelge 2.1’de gösterilmiş olan taşıyıcı eleman performans seviyeleri ve aralıkları Şekil 2.1’de verilen yatay yük-yatay deplasman eğrisinde de görülebilir. Taşıyıcı elamanlar için performans seviyeleri ve aralıkları tanımlandığı gibi, benzer biçimde taşıyıcı olmayan yapısal elemanlar içinde performans seviyeleri tanımlanmıştır (Çizelge 2.2)
 
Kullanıma devam performans seviyesi
(operational) (NP-A)
 
Tesisat, haberleşme ekipmanları, ısıtma- havalandırma ekipmanları, asma tavan, bölme duvarı, parepet, dış cephe kaplaması gibi taşıyıcı olmayan elemanlarda hasar oluşmaz veya ihmal edilebilecek kadar küçük hasarlar meydana gelir. Bu hasarlar ekipmanların ve elemanların kullanımını engellemez.
 
Hemen kullanım performans seviyesi
(immediate occupancy) (NP-B)
 
Tesisat, ekipman ve taşıyıcı olmayan elemanlarda hafif hasar oluşabilir. Bazı ekipman ve parçaların değiştirilmesi gerekebilir. Kullanım açısından bazı kısıtlamalar ortaya çıkabilir.
 
Can güvenliği performans seviyesi (life
satety) (NP-C)
 
Taşıyıcı olmayan elemanlarda, ekipman ve tesisatta hasar oluşabilir. Ancak, binanın içinde veya dışındaki ağır elemanlarda, yaralanmalara sebep olabilecek makine devrilmesi, kopmalar, düşmeler söz konusu değildir. Tesisat ve ekipmanda tamirat ihtiyacı doğar.
 
Azaltılmış hasar (reduced hazard) (NP-D)
 
Taşıyıcı olmayan elemanlarda, ekipman ve tesisatta ciddi hasarlar oluşabilir. Ancak insanların gruplar halinde yaralanmalarına neden olabilecek hasarlar oluşmaz (dış cephe kaplamalarının dökülmesi, asma tavanların düşmesi gibi).

8