6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nda bilirkişi, “çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya özel hukuk tüzel kişi” olarak, “Bilirkişilik Temel Eğitimi” ise “bilirkişiliğe başvuru öncesinde alınması gereken zorunlu eğitim” olarak tanımlanmıştır.

Bilirkişilik Temel Eğitimleri Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından verilecektir. 3 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliğinde Odamız Bilirkişilik Temel Eğitimi vermeye yetkili kuruluşlar arasında yer almaktadır. Bu kapsamda Şubelerimizden gelen eğitimci bilgi ve belgeleri doğrultusunda Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı’na yetkilendirme başvurusu yapılmış olup kısa süre içinde Bilirkişilik Temel Eğitimleri vermeye başlanacaktır.

Bilirkişilik Temel Eğitimleri aşağıdaki esaslara göre düzenlenecektir.

1.    Eğitime katılım için aranacak şartlar:

a)   Bilirkişilik temel eğitimi kayıt formu katılımcı tarafından fotoğraf yapıştırılarak dolduracak ve bizzat imzalanacaktır.

b)   Eğitim en çok 24 kişilik sınıflar halinde düzenlenecek olup, eğitim ücretinin yatıran kişilerin başvuru sırası dikkate alınacaktır.

c)   Odamız üyeleri ve TMMOB’ye bağlı Odaların üyelerinin aidat borcu bulunmayacaktır.

d)  Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olma koşulu aranacaktır.

e)  Katılımcılar, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 10. maddesinde yazılı bilirkişiliğe kabul şartlarını taşıyacaklardır.

f)   Katılımcılarda aranan 5 yıllık mesleki deneyim; TMMOB’ye bağlı odalar için Oda kaydı, kamuda çalışanlar için en az 5 yıl süreyle bizzat mühendis olarak çalıştıklarını belirten çalıştıkları kurum onaylı belge alınacaktır.

g)   Bilirkişilik temel eğitimini tamamlayan katılımcılara en geç 15 gün içinde 3 yıl geçerli olan katılım belgesi verilecektir.

h) Bilirkişilik temel eğitimi bilirkişiliğe başvuru öncesinde alınması gereken zorunlu eğitim olup, derslere devam durumunu gösteren çizelgede toplam 24 saatlik derslerden en fazla 2 saatine katılmayan kişilerin eğitim programıyla ilişiği kesilecek, katılım belgesi düzenlenmeyecek, ücret iadesi yapılmayacaktır.

i)    Uygulama eğitimi esnasında Bilirkişilik temel eğitimi değerlendirme anketi yapılacaktır.

j)    Eğitimci ve katılımcı üyelerimize verilecek meslek içi eğitim puanı Meslek İçi Eğitim Kurulu tarafından belirlenecektir. 

BİLİRKİŞİLİĞE KABUL ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KAYIT FORMU 

Kayıt Ücreti / Hesap Bilgileri / Gerekli Belgeler

Ücret

Diğer  750.- TL

TMMOB  Üyeleri için 600.- TL

Kurs ödemesinde kredi kartına (Bonus,World,Maximum) 4 taksit yapılmaktadır.

(Aidat borcu bulunmaması gerekmektedir.)

Aidat borcunuzu aşağıdaki adresten öğrenebilirsiniz.

https://imop.imo.org.tr/uyelogin/index.php

Hesap Bilgileri

İş Bankası Pangaltı Şubesi

Şube Kodu : 1041

Hesap Adı : İMO İSTANBUL ŞUBE

IBAN NO : TR 18 0006 4000 0011 0410 705 057

Kayıtlarda Odamız üyeleri önceliklidir.

TMMOB’ye bağlı diğer odaların üyelerinin şubemizle iletişime geçmesi gerekmektedir.

Kurs kayıtları başvuru sırasına göre sadece http://imoistanbul.org/imoarsiv/bilirkisilikkayit.htm

linki ile internet üzerinden yapılacaktır.

Kurs ücreti yatırıldığına dair dekont ve kayıt formunun Şubemize iletilmesi gerekmektedir.

Kurs bilgilendirmesi için Şube Sekreter Yardımcımız Hasan Ünal ile irtibat kurmanız gerekmektedir.

Kursa kesin kayıt yaptıran kursiyerlerin kurs başladıktan sonra kurstan ayrılma talebi olması halinde ücret iadesi yapılmayacaktır.

Gerekli Belgeler

İMO Üyeleri için;
1 fotoğraf
Kayıt formu aslı
Kurs ücreti dekontu
Aidat borcu olmaması
Nüfus cüzdanı fotokopisi

TMMOB'a bağlı Odaların üyesi olmayanlar için;
1 fotoğraf
Kayıt formu aslı
Üyelik belgesi (İMO dışındaki TMMOB üyeleri başvurularında geçerlidir.)
Diploma aslı ve fotokopisi
Kurs ücreti dekontu
Nüfus cüzdanı fotokopisi

 

 

 

                 Kurs (2017-11)
KURSUMUZ DOLMUŞTUR

02 Aralık 2017 Cumartesi  10:00-17:00

03 Aralık 2017 Pazar           10:00-17:00 

04 Aralık 2017 Pazartesi    10:00-17:00

05 Aralık 2017 Salı               10:00-17:00

 Kurs (2017-10)
KURSUMUZ DOLMUŞTUR

12 Kasım 2017 Pazar             10:00-17:00

18 Kasım 2017  Cumartesi 10:00-17:00

19 Kasım 2017 Pazar            10:00-17:00

22 Kasım 2017 Çarşamba   10:00-17:00

Kurs (2017-9)
KURSUMUZ DOLMUŞTUR

11 Kasım 2017 Cumartesi 10:00-17:00

12 Kasım 2017  Pazar         10:00-17:00

18 Kasım 2017 Cumartesi 10:00-17:00

20 Kasım 2017 Pazartesi   10:00-17:00
                     Kurs (2017-8)

05 Kasım 2017 Pazar             10:00-17:00

11 Kasım 2017  Cumartesi 10:00-17:00

12 Kasım 2017 Pazar            10:00-17:00

15 Kasım 2017 Çarşamba  10:00-17:00


Kurs dolmuştur

                    Kurs (2017-7)

04 Kasım 2017 Cumartesi 10:00-17:00

05 Kasım 2017  Pazar         10:00-17:00

11 Kasım 2017 Cumartesi 10:00-17:00

13 Kasım 2017 Pazartesi   10:00-17:00


 Kurs dolmuştur

Kurs  (2017-6) 
29 Ekim 2017 Pazar 10:00-17:00
4 Kasım 2017 Cumartesi 10:00-17:00
5 Kasım 2017 Pazar 10:00-17:00
7 Kasım 2017 Salı   10:00-17:00
Kurs Dolmuştur
                  
Kurs (2017-1)
14 Ekim 2017 Cumartesi 10:00-17:00
15 Ekim 2017  Pazar         10:00-17:00
21 Ekim 2017 Cumartesi 10:00-17:00
24 Ekim 2017 Salı             10:00-17:00

Kurs Dolmuştur

                         Kurs  (2017-2)
15 Ekim 2017 Pazar           10:00-17:00
21 Ekim 2017  Cumartesi 10:00-17:00
22 Ekim 2017  Pazar          10:00-17:00
24 Ekim 2017 Salı               10:00-17:00

Kurs Dolmuştur

Kurs  (2017-3)
21 Ekim 2017 Cumartesi 10:00-17:00
22 Ekim 2017  Pazar         10:00-17:00
28 Ekim 2017 Cumartesi 10:00-17:00
31 Ekim 2017 Salı             10:00-17:00

Kurs Dolmuştur

                         Kurs  (2017-4)
22 Ekim 2017 Pazar          10:00-17:00
28 Ekim 2017 Cumartesi 10:00-17:00
29 Ekim 2017 Pazar          10:00-17:00
31 Ekim 2017 Salı             10:00-17:00

Kurs Dolmuştur

Kurs  (2017-5)
28 Ekim 2017 Cumartesi 10:00-17:00
29 Ekim 2017  Pazar         10:00-17:00
4 Kasım 2017 Cumartesi 10:00-17:00
7 Kasım 2017 Salı             10:00-17:00

Kurs Dolmuştur

 

YENİ KURS TARİHLERİ BELLİ OLDUĞU ZAMAN BU SAYFADAN İLAN EDİLİP, KAYITLAR ALINACAKTIR.