HİZMETLERİMİZ

Mesleki Denetim:

Odamızca Yeniden düzenlenen Proje ve Fenni Mesuliyet Hizmet Bedelleri

Odamız Etüt Proje Rapor Değerlendirme ve Kriter Tespit Kurulu'nca “TMMOB Mühendislik Mimarlık Hizmetleri ve Asgari Ücret – Asgari Çizim Düzenleme Esasları Yönetmeliği” çerçevesinde Odamız Proje ve Fenni Mesuliyet Hizmet Bedelleri Hesaplama Cetvelinde değişiklikler yapılarak, yeniden düzenlenmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2017 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri" hakkında tebliğ 4 Mayıs 2017 Perşembe, Sayı 30056  Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, bölümündeki Odamız Proje ve Fenni Mesuliyet Hizmet Bedellerinin Tespitine dair esaslar 4 Mayıs 2017 tarih itibari ile yürürlüğe girmiştir.

Şubemize bağlı temsilciliklerimizde mesleki denetim hizmetleri sırasında istenilen evrak ve belgelere ilişkin Oda başkanlığımızın 12.11.2010 tarih OB.07839 sayılı kararı ekte belirtilmiştir.

- Fenni Mesullük Hizmet Sözleşmesi

- Proje Hizmet Sürelerinin Belirlenmesi Cetveli

- Proje Muvafakatname Örneği

- Proje Müellifliği Hizmet Sözleşmesi

- İksa Yapıları Projelendirme  Hizmet Bedeli

- Riskli Yapıların Yıktırılmasında Yıkım Sorumlusu Olarak Statik Fenni Mesuliyet İşlemleri Hakkında Duyuru

- Yıkım Fenni Mesuliyeti Tahhütü

-BELGE DÜZENLEME ESASLARI

Hukuki Danışmanlık

Odamızda üyelerimizin hukuki konularda danışabilecekleri bir danışma hizmeti yürütülmektedir.

Av. Kadir Daylık

Tel:
0216 469 04 70 - 72
e-posta: daylik@daylik.av.tr
web: www.daylik.av.tr